Information om VSV-vacciner og indvirkningen på coronavirus – vsv.dk.

Vi har lanceret vsv.dk for at informere om den nye generation af VSV baserede vacciner.

Hvad er coronavirus

Coronavirus, også kendt som COVID-19, er en meget smitsom luftvejssygdom forårsaget af SARS-CoV-2 virus. Sygdommen blev først identificeret i Wuhan, Kina i december 2019 og har siden spredt sig til at blive en global pandemi.

Virussen spredes primært gennem luftveje, når en inficeret person hoster eller nyser – og kan også spredes ved at røre ved en overflade eller genstand, der er forurenet med virussen, og derefter røre ved ens ansigt. Symptomerne omfatter feber, hoste, åndenød og åndedrætsbesvær, og i alvorlige tilfælde kan det føre til lungebetændelse, akut respiratorisk stress syndrom og endda død.

Udbruddet af COVID-19 har haft en dyb indvirkning på verden og har påvirket næsten alle aspekter af dagligdagen. Det har ført til omfattende forstyrrelser i rejseaktivitet og handel, hvor mange lande har implementeret samfundsnedlukninger og andre foranstaltninger for at bremse spredningen af virussen. Pandemien har også haft en betydelig økonomisk indvirkning, hvilket har ført til tab af arbejdspladser og virksomhedslukninger.

Pandemien har også fremhævet og forværret eksisterende uligheder i sundhedsadgang, især i marginaliserede samfund.

Ud over de menneskelige omkostninger har pandemien også ført til et fornyet fokus på emner som folkesundhedsberedskab og vigtigheden af videnskabelig forskning og samarbejde.
Det har også fremskyndet overtagelsen af teknologi, såsom telemedicin og fjernarbejde, og har omformet, hvordan vi tænker om folkesundhed og nødberedskab.

Overordnet set har COVID-19-pandemien haft en dyb indvirkning på verden, og vil fortsætte med at forme vores samfund og økonomi i de kommende år.

Information om VSV-vacciner og deres indvirkning på Coronavirus

VSV-EBOV og Ad26.ZEBOV er vacciner baseret på en type virus kaldet vesikulær stomatitisvirus (VSV), som er blevet modificeret til at omfatte et protein fra ebolavirussen.
Disse vacciner har vist sig at være effektive til at forebygge ebola-virussygdom i kliniske forsøg og blev godkendt til nødbrug af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i november 2019.

For nylig har visse forskere undersøgt muligheden for at bruge den samme teknologi til udvikling af en coronavirus-vaccine. De VSV-baserede vacciner er blevet modificeret til at udtrykke spidsproteinet fra SARS-CoV-2-viruset og har vist sig at være effektive i dyreforsøg. Enkelte kliniske forsøg med disse vacciner er også blevet påbegyndt.

Det er vigtigt at bemærke, VSV vaccinerne stadig er i et tidligt udviklingsstadie og endnu ikke er blevet godkendt til brug af nogen tilsynsmyndighed. Mere forskning er nødvendig for at bestemme deres sikkerhed og effektivitet hos mennesker, og deres indvirkning på coronavirus-pandemien vides endnu ikke.

Det er også vigtigt at tagei betragtning, at udvikling og godkendelse af vacciner er en kompleks og tidskrævende proces, der involverer flere forskellige stadier af testning og reguleringsgennemgang, før resultaterne gøres tilgængelige for offentligheden.